WAAROM WIJ GEEN RUSSIAN MANICURE DOEN

Lees dit a.u.b. goed! | Please read this carefully!

WHY WE DON’T DO RUSSIAN MANICURES
(English below)

 

Er is een opkomende trend op de markt, de zgn. ‘Russian Manicure’ (of: ‘Naked manicure), waar ik graag iets over wil vertellen. Bij deze techniek worden de nagelriemen tot in het extreme weggehaald, zodat er nauwelijks meer een randje te zien is. Sommige mensen vinden dit esthetisch mooi en vragen ons of wij dit ook kunnen doen. Mijn antwoord is dan volmondig NEE!

Waarom? Omdat het opzettelijk snijden en/of schuren van de levende huid rondom de nagelplaat niet bepaald bevorderlijk is. Zonder helemaal in technische details te treden: je beschadigt je anatomie ermee. Er wordt beweerd dat de nagels er mooier (?) uitzien, maar dat is een slechte reden om je gezondheid in gevaar te brengen, als er veiliger manieren zijn om een ​​manicure uit te voeren. Want pas op, de beschadiging kan permanent zijn. De nagelriem zit daar voor een reden! Bij een goede manicure worden de nagelriemen altijd behandeld, maar nooit zo extreem als bij de ‘Russische’ techniek. En droge huid rondom de nagelplaat kan beter worden behandeld met een goede nagelolie, dan in zijn geheel te worden verwijderd.

Bij de ‘Russian’ beschadig je dus je natuurlijke buffer tegen infecties. Het beschadigde gebied is gedurende vele uren (zelfs dagen) vatbaarder voor infectie en blijft er risico bestaan ​​totdat de schade is genezen. Ook is een beschadigde huid gevoeliger voor irritatie, wat kan leiden tot permanente allergische reacties op nagelproducten. Aanbieders die deze techniek gebruiken, plaatsen de lak rechtstreeks op (of tegen) de beschadigde huid, waardoor je risico op onprettige huidreacties nóg groter wordt.

Plus: Snijden/schuren resulteert in méér beschadigde huid, die dan telkens weer moet worden weggesneden. De huid rond de nagelplaat wordt juist dikker, dus moet ‘de Russian’ steeds vaker worden uitgevoerd om bij te blijven. Het is net als met haartjes scheren: snoeien = groeien!! Je bent dus gewaarschuwd…

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

There is an emerging trend in the market, the so-called ‘Russian Manicure’ (or: ‘Naked manicure’), which I would like to tell you about. With this technique, the cuticles are removed to the extreme, so that hardly an edge is visible. Some people find this aesthetically pleasing and ask us if we can do this too. My answer then is a big fat NO!

Why? Because deliberately cutting and/or abrading the living skin around the nail plate is not particularly beneficial. Without going into technical detail too much: you damage your anatomy with it. Nails are said to look better (?), but that is a poor reason to jeopardize your health if there are safer ways to perform a manicure. Because make no mistake: the damage can be permanent. The cuticle is there for a reason! With a good manicure, the cuticles are always treated, but never as extreme as with the ‘Russian’ technique. And dry skin around the nail plate can be better treated with a good nail oil then to be cut away completely.

So, with the ‘Russian’, you damage your natural protection against infections. The damaged area is more prone to infection for many hours (even days) and risk remains until the damage has healed. Also, damaged skin is more sensitive to irritation, which can lead to permanent allergic reactions to nail products. Providers using this technique apply the lacquer directly to (or against) the damaged skin, further increasing your risk of adverse skin reactions.

Plus: Cutting/abrading results in more damaged skin, which then has to be cut away again and again. The skin around the nail plate is actually thickening, so ‘the Russian’ has to be performed more and more often to keep up. It’s just like shaving hair: pruning = growing !! So you are warned …